ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအခြေခံ

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း ကြောင့် ထိခိုက်လွယ်မှု အများဆုံး နိုင်ငံများအနက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် (၆) စု တွင် အပူချိန်မြင့် တက်လာခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းမှုများပြားလာခြင်းနှင့် ဆိုင်က လုန်းမုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှုများ၊နှင့် မိုးခေါင်မှုများ ကဲ့သို့သော မိုးလေ ဝသဖြစ်စဉ်များဧ်။

ပြင်းထန်မှု သာမက အကြိမ်အရေအတွက်လည်း များပြားလာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ဤအပိုင်းတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု အကြောင်းဖြစ်သော အချို့ အခြေခံကျသည့် အချက်အလက်များကို ယေဘုယျ အားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ယင်းအား နောက်ပိုင်းတွင် အကြောင်းအရာတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် အထောက်အကူပြု အချက်များ ဖြည့်စွက်ခြင်းများအား ပုံမှန်အားဖြင့် ဆက်လက် ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမဟာဗျူဟာ

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအား ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဧ်။ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပါဝင်သော မဟာဗျူဟာ ကျကျ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွက် လက်ခံချမှတ်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယင်း မဟာဗျူဟာနှင့် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲထားသည်ကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက် အမီ သင်တို့ဧ်။ ဝေဖန် အကြံပြုချက်များအား ပေးပို့ပေးစေလိုပါသည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အဘိဓာန်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာ များအား အများပြည်သူအား ပိုမိုသိရှိလာစေရေးသည် ကျနုပ်တို့ဧ်။

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင် စာတမ်းတစ်စောင်ရေးသားရာတွင် လည်းကောင်း၊ မဟာသိပ္ပံကျမ်းပြုစုရာတွင် လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းတစ်ခု ရေးဆွဲရာတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ရေးရည်ရွယ်ကာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ စုစည်း ဖော်ပြထား ပါသည်။

ဤဝေါဟာရ အဘိဓာန်အား ပုံမှန် မွမ်းမံဆန်းသစ် ပေးမည် ဖြစ်သဖြင့် ဤ အဘိဓာန် စာမျက်နှာတွင် ဝေါဟာရများ နှင့် ယင်းဧ်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအား ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

မကြာမီကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း