အနာဂတ်ကာလ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ

(၂၀၁၂ ခုနှစ် အခြေခံအချက်အလက်မျဉ်း အရ) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ

မိုး​လေဝသနှင့် ဇလ​ဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အနာဂတ်ကာလများတွင် ​အောက်​ဖော်ပြပါ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ​ပြောင်းလဲမှု (NAPA ၌) ခန့်မှန်းချက်များ ​ပေးထားပါသည်။ မှတ်သား ရန်မှာ ခန့်မှန်းချက်အသစ်များလည်း ထပ်မံပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ​၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ တွင် ထုတ်ပြန်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါမည်။

၂၀ဝ၁−၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ခန့်မှန်းချက် ၂၀၂၁−၂၀၅၀ ခုနှစ်အတွက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ခန့်မှန်းချက် ၂၀၅၁−၂၁၀ဝ ခုနှစ်အတွက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ခန့်မှန်းချက်
 • မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံး တွင် အပူချိန် ဝ.၄ −ဝ.၇ ဒီဂရီ စင်တီခန့် မြင့်တက် လာနိုင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး မြစ်ဝကျွန်းနှင့် ဆက်စပ် ​ဒေသများတွင် အပူချိန် များမည်ဖြစ်ပါ သည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံ​မြောက်ပိုင်း နှင့် အလယ်ပိုင်း​ဒေသများတွင် တိမ်ကင်းစင်မှု ပိုမိုများပြား ပြီး မိုး​ခေါင်မှု ဖြစ်စဉ်များ များပြားနိုင်ပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံ​မြောက်ပိုင်း ​တောင်တန်း​ဒေသများတွင် (နှစ်စဉ် ခန့်မှန်း ၂၂၈ မီလီ မီတာ)မိုး​ရွာချမှု ပိုမိုလာ နိုင်ပြီး၊ ရခိုင် ကမ်းရိုးတမ်း၊ ရန်ကုန် မြစ်ဝကျွန်း​ပေါ် ဆက်စပ်​ဒေသနှင့် ​မြန်မာ နိုင်ငံ​တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုး တန်း ​ဒေသတွင်(နှစ်စဉ် ၅၈ မီလီမီတာခန့်) ​လျော့နည်း လာနိုင်ပြီး မိုးရွာချမှု ​ပြောင်းလဲချက် များ ပြား နိုင်ပါသည်။
 • ယင်းမိုးရွာချမှု​ ပြောင်းလဲ ခြင်း​ကြောင့် ရေကြီးမှုများ နှင့် မိုး​ခေါင်မှုများ ဖြစ်စဉ် မြင့်တက်လာ နိုင်ပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အပူချိန် ဝ.၈−၁.၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ မြင့်တက် လာနိုင်ပြီး ရန်ကုန် မြစ်ဝ ကျွန်း ဆက်စပ်​ဒေသ (၁.၄ ဒီဂရီ စင်တီ) နှင့် ရခိုင် ကမ်း ရိုးတမ်း​ဒေသ (၁.၂ ဒီဂရီ စင်တီ) တို့တွင် အပူချိန် ပို များမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ရခိုင် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသ တွင် မိုးရွာသွန်းမှု (နှစ်စဉ် ၆၆၁ မီလီမီတာ) အများဆုံး ပိုမို လာနိုင်ပြီး အေရှ့ဘက်တောင်တန်းဒေသ များတွင် (နှစ်စဉ် ၃၆ မီလီမီတာ ခန့်) အနည်းဆုံး မြင့်တက်လာ ခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် မိုးပိုမိုလာ နိုင်ပါသည်။
 • မိုးပြင်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှု အချိန်ကာလများ
 • ခြောက်သွေ့မှု ကာလ ရှည်လျားမှုများ
 • မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံး တွင် အပူချိန် ၂.၈−၃.၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ မြင့် တက်လာနိုင်ပြီး ရခိုင် ကမ်း ရိုးတန်းဒေသနှင့် ရန်ကုန် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဆက်စပ်ဒေသများတွင် အပူချိန် အများဆုံးဖြစ် နိုင်ပါသည်။
 • မုတ်သုန်လေ အားပျော့မှု များကြောင့် တိမ်ဖုံးလွှမ်းမှု များ လျော့နည်းလာနိုင်ပါ သည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးခေါင်မှု ကာလများ များပြားလာပါ မည်။
 • ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသ တွင် (နှစ်စဉ် ၁၅၈၂ မီလီ မီတာ ခန့်ဖြင့်) အများဆုံး မိုး ပိုမိုရွာချမှု နှင့် အေရှ့ ဘက် တောင်တန်းဒေသများတွင် (နှစ်စဉ် ၂၀၉ မီလီမီတာ ခန့်ဖြင့်) အနည်းဆုံး မိုးပိုမို ရွာချမှု များဖြင့် မိုးရွာသွန်းမှုများ မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။