မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ်တွင် အပြီးသတ် ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များကို ပေးရန် အင်တာနက်တွင် ဖေါ်ပြ၊ ခွင့်ပြုနေပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် MCCA သည် အပြီးသတ် ထင်မြင် သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကြံပေးမှုများကို ယခုရယူလျှက်ရှိပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာတွင် အားလုံးသော ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်စားနိုင်ရန်၊ မဟာဗျူဟာ ရေးသားသူများ အဖွဲ့သည် အပတ်တကုန် အားထုတ် ကြိုးစားနေကြပါသည်။

သင်သည် ဤနေရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စာတမ်းကို ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပြီး၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့် အကြံဥဏ်များကို စာမျက်နှာ အောက်ခြေတွင် ပေးထားနိုင်ပါသည်။ mccsap.mcca@gmail.com သို့လည် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

အပြီးသတ် ထင်မြင်ချက်များကို ၂၀၁၆ ဇူလိုင် (၃၀) ထိလက်ခံသွားပါမည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စာတမ်းအပေါ်တွင် ထင်မြင်သည်များကို ပေးကြပါ။

သင်တို့၏ အကြံဥဏ်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

Leave a Comment