ပညာရှင်များနှင့် ၀န်ထမ်းများ ဌားရမ်းနေပါသည်။

Field Photo

ကျွန်တော်တို့သည် ယခုလက်ရှိတွင် စီမံကိန်းအား တိုးချဲ့နေပါသည်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အလုပ်များအတွက် အလုပ်ခန့်နေပါသည်။

•    ရာသီ ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မှု၀ါဒ အသစ်အတွက် နိုင်ငံတကာ ပညာရှင် ()ဦးနှင့် ပြည်တွင်မှ မူဝါဒ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ()ဦး
၂၀၁၆ ခုနှစ် နောက်ဆုံး လေးလပတ်တွင် အတည်ပြုမှုရယူရန်အတွက် အမျိုးသား အဆင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ မူကြမ်း ရေးဆွဲမှုတွင် လက်တွဲညီညီရေးဆွဲရေးဆွဲရန်၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်နှင့် ပြည်တွင် ပညာရှင် တစ်ဦးစီး လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

We’re Hiring Post 

One thought on “ပညာရှင်များနှင့် ၀န်ထမ်းများ ဌားရမ်းနေပါသည်။

Leave a Comment